1. CMS首页
  2. 技术杂文

据说在家办公的程序员是这样写代码的?

据说在家办公的程序员是这样写代码的?

关于写代码

image.png

image.png

image.png


关于bug

image.png

image.png

image.png


关于需求

image.png

image.png

image.png

image.png

在家办公的期间~可能会天天评审~需求骤增~如果有更多关于程序员的图片和故事,欢迎分享哦~你是这样在家写代码的吗?

发表评论

用户名: